STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON

Ortak kullanılan veya doğru şekilde steril edilmeyen alet ve cihazlar; bakteriyal, viral enfeksiyonlar ve mantar için risk taşır. Başkalarının el ve ayaklarının bakımı için kullanılan aletler, kesik ve sıyrıklardan bakterilerin geçmesi yoluyla başta Hepatit B olmak üzere kan dolaşımı ile geçen pek çok hastalığa neden olabilir.


Dünyada AIDS gibi hastalıkların yayılması; bir çok alanda olduğu gibi, ayak sağlığında da modern enfeksiyon kontrolleriyle tanışmasını zorunlu kıldı. Önemli olan, ayak sağlığı tedaviniz sırasında daha önceden sizde olmayan bir mikrop veya hastalık almamanızdır. Tüm bu nedenlerle; ayak sağlığı kliniklerinde enfeksiyon kontrolüne azami dikkat gösterilmelidir.


Genel ayak sağlığı klinik temizliği ile, araç – gereç ve aletlerin sterilizasyonu, tek kullanımlık malzemelerin (eldiven, hasta önlüğü, koltuk baş kılıfları) kullanılması ve tüm atık ve çöplerin genel çevre ve insan sağlığını tehdit etmemesi için bertaraf edilmesi sağlanır. Etkili bir enfeksiyon kontrolünün 3 aşamadan oluşması gerekmektedir.


1. Temizleme
Kullanılan araç – gereç ve aletlerin üzerlerinde kalan her türlü kirlilik, ilk önce dezenfektan solüsyonu içeren ultrasonik cihazlar ile temizlenir. Daha sonra, akar suyun altında ikinci bir temizleme uygulanıp, kurutularak paketlenir ve sterilizasyon için hazır hale getirilir.


2. Sterilizasyon:
Aletler üzerinde bulunan bakteri – virüs ve bunların sporlarının tamamen öldürülmesi işlemidir. Kuru hava sterilizatörü kullanan kliniklerde sterilizasyonda başarısızlık oranı %60 olarak saptanmıştır. Otoklav kullanılan kliniklerde başarısızlıkla karşılaşılmamıştır.

Otoklavlar hacimleri 18-76 litre arasında değişen, içerisine konulan tıbbi malzemeyi sterilize etmek için basınçlı buhar uygulayan cihazlardır. Tek başına ısı veya tek başına basınç, sterilizasyon için yeterli değildir.

Önemli olan ısı ve basıncın aynı anda belli bir süre uygulanmasıdır.

Ancak bu şekilde bakterilerin spor formlarına etkili olmak mümkündür.


3. Dezenfeksiyon:
Mikroorganizmaların kullanılacak olan malzeme ve yüzeylerden kimyasal ilaçlar kullanılarak uzaklaştırılması veya inaktif hale getirilmesidir

Ayak sağlığı merkezlerimizde; ultrasonic temizleyici ve otoklav birlikte kullanılarak , sterilizasyon işlemi optimum olarak uygulanmaktadır.