Ayak Analizi ve Kişiye Özel Tabanlık

Normal Ayağın tabanında baş parmağın kökü hizasından, topuğa kadar uzanan bir iç bükey kavis vardır. Bu kavise ayak arkı denir. Ayak arkı vücut ağırlığını taşımak ve bu ağırlığı düzgün bir şekilde tabana dağıtmak için süspansiyon görevi yapar.

Ayak arkının normalden fazla olması ya da az olması ayak ağrılarına yol açacağı gibi, vücudun biomekanik dengesini de bozarak, ayak bileği, diz, kalça gibi eklemlerde de problem oluşturur.

Doğduğumuzdan İtibaren Ne Değişti?


Ayak sağlığı yüzde yüz olan bir erişkin neredeyse yoktur. Doğumda bu oran yüzde 95 iken ne olur da bu oran bu kadar düşer? Ayaklarımızın üzerinde dururken gün içerisinde eğer sıkça yürüyorsak onları hiç dinlendirmeden ve hatalı duruşlarla yürüyor olabiliriz. Doğru bir yürüyüşte ağırlığınızın her iki yanına da eşit şekilde dağılması gerekir. Tüm gün kocaman bedenimize oranla çok küçük kalan bu organlarımızı yeterince şımartmayı akıl edemeyiz. Kilolarımız arttıkça ayaklarımıza dayanan yük miktarı da artar. Üstelik dar ayakkabılar içine onları acımasızca hapsederiz. Ayaklarımızın ağrımasını önemsemeyiz nasıl olsa geçer deyip unutuveririz. Oysa ayak sağlığımız tüm bedenimizin ve duruşumuzun hâkimiyetini kazandırır. Yanlış adım atmaya başladığımızda belimiz, kalçamız, boyun ve sırtımız da hatalı açılarla ağrılara sebep olup daha sonraları da hareketlerimizin kısıtlanmasına kadar gidebiliyor.


Ayak tabanımız çok özel ve hassas duyarlı noktalara sahiptir. Ayak tabanımızın bu hassas noktaları binlerce yıldır bilinen ve refleksoloji ilmiyle açıklanan noktalardır. Bu noktalardan bedenimizin tümüne ulaşılır. Bu nedenle ayak tabanımızın sağlığı çok önemlidir. Fizyolojik olarak ince kiriş ve kaslardan, etkin kemiklerden ve birçok eklem yüzeyinden oluşan karmaşık bir sisteme sahiptir. Yetişkin kişiler günlük hayatlarında sık sık ayaklarını düşünürler çünkü ya ağrı çekerler ya da şişmesi veya sızlaması gibi sorunları taşırlar.

Yürüme Analizi Nedir?
Yürüme Analizi, yürümeyi sağlayan hareket zincirlerinin nasıl olduğuna dair incelemeleri içerir. Bu özelliği ile yürüme analizi, yürüme problemi bulunan hastalarda bu şikâyetlerin değerlendirilmesini sağlayan bir fizik muayene yöntemidir. Yürüme Analizi, yürüme hareketlerinin sayısal verilerle değerlendirilmesi ve çıkan sayısal değerlerin tanımlanarak yorumlanmasıdır. Normal bir Fizik Tedavi muayenesinde insan yürüyüşünde bulunan aksaklıklar anlaşılmayabilir. Bu tip durumlarda tüm kas gruplarının tek olarak değerlendirilmesi gerekir. Yürüyüş aksaklıklarının tespit ve tedavi edilebilmesi için yapılan Yürüme Analizi hastalar için hayatı önem taşır.

Yürüme Analizi Nasıl Yapılır ?


Yürüme analizi, hastanın basınç sensörlerleri ile donatılmış düz bir platform üzerinde yürütülmesi esasına dayanır.

Basınç sensörleri vasıtasıyla hastanın ayak tabanınından gelen veriler bir bilgisayar ekranında ayak tabanı basınç haritası şeklinde görüntülenir. Yani bir nevi hastanın ayak izi çıkarılmış olur. Bu sayede kişinin basma bozukluğu varsa ortaya çıkarılır.

Basma bozukluğunun derecesine göre özel tabanlıklar verilmelidir. Piyasada seri üretim birçok tabanlık vardır. Ancak bunlar kişinin basma bozukluğu ile birebir örtüşmediğinden çok yararlı olmazlar. Bu tip tabanlıklar gözü bozuk olan birinin seyyar satıcıdan deneyerek gözlük almasına benzer.

En iyi çözüm kişiye özel tabanlık yapılmasıdır.

Yürüme Analizinin Kullanım Amaçları


Yürüyüş patolojilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan Yürüyüş Analizinin belirli kullanım amaçları vardır. Hastanın yürüyüş problemini tam olarak açığa çıkarmak, hastalığın seyri için sayısal ve objektif sonuç elde etmek, hastanın tedavi yöntemini belirlemek, bilimsel ve sayısal araştırma yapılmasını sağlamak, tedavi olanaklarını çoğaltıp diğer tedavi yöntemleri ile karşılaştırma yapmak, Protez ve Ortezlerin hareket zinciri üzerindeki etkisini araştırmak Yürüme Analizinin kullanım amaçlarının en önemlilerindendir.


Düz tabanlık, ayağın içe basması, topuk ağrısı, aşil tendon problemleri, topuk dikeni gibi daha birçok ortopedik rahatsızlık kişiyi güncel hayatta rahatsız edebildiği gibi sportif performansı da olumsuz etkiler.

Bu testin amacı; çeşitli süreçlerden oluşan ortopedik problemleri tespit ederek kişiye özel önerilerde bulunmaktır. Testin sonucunda eğer ihtiyaç varsa kişiye özel tabanlık önerilerek kişinin yaşam kalitesine ve spor performansına olumlu katkıda bulunmaktır. İçe ve dışa basış bozuklukları da yine ayak bileği ve ayak ağrılarına ilerki dönemlerde kireçlenmelere yol açabilmektedir.

Yürüme Analizi ile Neler Tespit Edilebilir?

Her iki ayağın yük dağılımı
Her iki ayağın yüzey genişlikleri
Her iki ayak arasındaki asimetri
Vücut ağırlık merkezi izdüşümünün geometrik pozisyonu
Ayak eksenleri
Yürüme döngüsünün normal olup olmadığı
Vücut asimetrisine bağlı basma bozuklukları (Düz tabanlık, ayağın içe basması, topuk ağrısı, aşil tendon problemleri, topuk dikeni gibi daha birçok ortopedik rahatsızlıklar)
Yürüken ve ayakta dururken ayrı değerlendirme

Özellikle Çocukluk Çağında Tesbit Edildiğinde Neler Önlenebilir? Yaş Sınırı Var mı?


Yaş sınırı yoktur ama yedi yaşından önce yürüme analizi yapmanın pek anlamı olmayabilir. Çünkü bu yaşa kadar tüm çocuklarda az çok düz tabanlık olabilir. Beş yaşından önce ekstrem durumlar hariç, hiçbir çocuğa tabanlık veya özel ayakkabı verilmez. Yedi yaşından sonraki düz tabanlıklarda uygun tabanlığın yapılabilmesi için bu analiz kılavuz olarak kullanılır. Basma bozukluklarının tedaviden ne kadar fayda gördüğü yine bu analiz ile takip edilebilir.

Yürüme Analizinin Kullanıldığı Hastalık Grupları

Yürüme analizinin kullanım amaçlarında belirtilen durumlar dışında birçok hastalığın tedavisinde de etkin bir rol oynayan fizik tedavi yönetimidir. Serebral Parsi hastalarına, omurilikte oluşan hasar ve yaralanmalarda, Hemipleji, Parkinsonizm, Multipl Skleroz, Artroplasti (Eklem Protezleri), spor esnasında vücuda alınan ağır yaralanmalar, kafa travması, Musküler Distrofi (Kas Hastalıkları), bacakta oluşan hissizlik ve karıncalanma ve Spina Bifida gibi hastalıklara sahip olan kişilere de uygulanır.


Ayrıca hamilelikte hem kilo artışı hem de hormonal değişikliklerden dolayı bazı eklemlere binen stres artmaktadır. Bunun temel sebebi ayaklardan başlayan duruş değişiklikleridir. Bu değişiklikler omurgayı da etkileyerek bel ağrısına neden olur. Ayak analizi ile bu ve benzeri problemlerin tespit edilmesi ve çözüm üretilmesi kolaylıkla sağlanmaktadır.

Basma Bozuklukları Tedavi Edilmezse Nelere Yol Açabilir?

Geçmeyen ayak ağrıları.
Ayak deformiteleri
Nasırlaşmalar.
Erken eklem kireçlenmeleri.
Yaşlılıkta yürüyememe.
Hayat kalitesinde düşüş.

Pia Ayak Sağlığı Merkezi’ne başvurun.