İyontoforez

Untitled-s2

Aşırı terleme (hiperhidroz) çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız olarak fazla miktarda terleme durumudur. Genellikle bölgesel olarak ayaklar, avuç içleri veya koltuk altında daha fazla görülür.

Bu amaçla geliştirilen iyontoforez cihazları ellerde ve ayaklarda aşırı terlemeyi önlemek amacı ile 1940’ lardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Sonrasında vücudun diğer bölgelerine de uygulanmaya başlansa da sıklıkla eller ve ayaklardaki hiperhidroz yani aşırı terlemeyi önlemek için kullanılmaya devam edilmiştir. İyontoforez işlemi, doğru akımın uygulanmasıyla cilt yüzeyinden iyonize bir maddenin sokulması olarak tanımlanabilir. Yapılan çalışmalarda hiperhidrozu önlemede % 90’ a yakın bir başarı elde edildiği görülmektedir.

İyontoforez sırasında hafif bir elektrik akımını sudan geçirmek yolu ile tıbbi bir cihaz kullanılır. Süreç normalde istenilen sonuca ulaşıncaya kadar haftada 3 kez 20-30 dakika kadar tekrarlanır. İstenilen kuruluğa ulaştıktan sonra 2-3 hafta kadar da haftada birer kez tekrarlanabilir. Hiperhidrozun önüne geçebilmek için terleme tekrar başlamadan önce yapılması fayda sağlayacaktır.(Örneğin 3-4 ayda bir)

İyontoforez güvenli ve ağrısız bir işlemdir. Önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kalp pili veya önemli bir implantı bulunan ve hamile kişiler dışında herhangi bir sorun yaratmadan kullanılabilir En fazla görülebilecek yan etkiler cilt kuruma veya soyulma sayılabilir. Bu durum için de nemlendirici bir krem kullanılabilir.

Ünitemizde eller ve ayaklarda oluşan aşırı terleme durumu ile ilgili iyontoforez işlemleri sağlanmaktadır.